კურსის მიმოხილვა


კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს პროგრამულ უზრუნველყოფასთან მუშაობა და სურვილი აქვს. ტრენინგი არ მოითხოვს რაიმე სახის გამოცდილებას მოცემულ სფეროში. ეს ტრენინგი არის გზა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპმენტის სფეროში კარიერის დასაწყებად.

კურსის განმავლობაში შეისწავლით:

1.

 • შესავალი პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებაში
 • რა არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება?
 • რატომ ვტესტავთ?
 • ვინ არის პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტერი?

2. 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპმენტის სიცოცხლის ციკლის მოდელები
 • ტრადიციული მოდელები
 • Agile მოდელები
 • ტესტირება პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპმენტის სიცოცხლის ციკლში

3. 

 • მოთხოვნები
 • განსაზღვრება
 • საფეხურები
 • სახეობები
 • მოთხოვნების ტესტირება
 • კრიტერიუმები

4. ტესტი - გამოცდა

5.

 • ტესტირების სახეობები, მეთოდები საფეხურები 

6. 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების პროცესის არტეფაქტები
 • ტესტირების დოკუმენტების კავშირი ტესტირების პროცესთან
 • ტესტირების გეგმა
 • Traceability მატრიცა
 • ტესტირების სპეციფიკაცია
 • ტესტირების დიზაინის სპეციფიკაცია
 • ტესტ ქეისები და ჩეკლისტები
 • ტესტ პროცედურები

7. ტესტი, პრაქტიკული დავალება

8.

 • ტესტირების განხორციელება და რეპორტინგი:
 • ტესტირების განხორციელების გეგმა
 • ტესტირების ლოგი
 • ტესტირების ინციდენტის რეპორტი
 • ბაგ რეპორტინგი
 • ბაგის აღწერა
 • ბაგის სიცოცხლის ციკლი
 • ბაგებზე დაკვირვების სისტემები (Bug tracking systems)
 • ტესტირების შემაჯამებელი რეპორტი

9. პრაქტიკული დავალება

10. საბოლოო გამოცდა

 

 

  კურსის დეტალები
დასახელება:  პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირება
რეგისტრაციის დედლაინი:  2019-03-20
კურსის დაწყება:   2019-03-25
ხანგრძლივობა:  34 საათი
შეხვედრები:   კვირაში 2 ჯერ 2 საათი
ენა:  ქართული
ღირებულება:  500 GEL
კურსის წამყვანი ინსტრუქტორები
თამარ ბარათაშვილი


დასრულებულია

Copyright © UG Lemondo Trainings 2015